Kontakt

Tenisový klub Púchov

Výbor:
Predseda:Vladimír Kuchař – tel.: 0948 860 260
Tajomník : Ivan Luhový – tel.: 0914 371 131
Člen výboru: Peter Návoj – tel.: 0902 669 891
Člen výboru:  Eduard Kukosa – tel.: 0902 299 352
Člen výboru: Emil Filo – tel.: 0903 324 334

STANOVY TK PÚCHOV

Korešpondenčná adresa :
TK Púchov
Rastislavova 1165/17
02001 Púchov
IČO: 36114871
DIČ: 2021522591

Číslo účtu TK Púchov: Tatra Banka a.s. SK86 1100 0000 0026 2170 2055

Pri platbe členského uvádzať v kolónke poznámka – meno a priezvisko člena !!!

Členské poplatky je nutné uhradiť najneskôr do 30.4. – hranie na tenisových kurtoch je možné až po úhrade poplatkov !!!!