Mládežnícke kategórie

Súpiska deti zmiešané do 10 r. Deti zmiešané do 10 r. 2018 I.trieda

Súpiska mladšie žiačky Mladšie žiačky 2018 II.trieda

Súpiska mladší žiaci Mladší žiaci 2018 II.trieda

Súpiska staršie žiacky Staršie žiačky 2018 III. trieda B

Súpiska  dorastenci Dorastenci 2018 III.trieda A