Mládežnícke kategórie

Súpiska deti zmiešané do 10 r. Deti zmiešané do 10 r. 2017 I.trieda

Súpiska mladšie žiačky Mladšie žiačky 2017 II.trieda

Súpiska mladší žiaci Mladší žiaci 2017 II.trieda A

Súpiska staršie žiacky Staršie žiačky 2017 III. trieda B

Súpiska  dorastenky Dorastenky 2017 III.trieda A

Súpiska  dorastenci Dorastenci 2017 III.trieda A