Členské poplatky

členský poplatok od 18 rokov 133,- Eur
mládež od 10 do 18 rokov  a  člen výboru 70,- Eur
deti od 6 do 10 rokov, dôchodcovia a ZŤP 50,- Eur
registrovaní hráči od 18 rokov a kapitáni družstiev 103,- Eur
vstupné členské pre nového člena klubu za 1. rok členstva 150,- Eur
rodič + 1 dieta 150,- Eur
rodič + 2 deti 200,- Eur
2 deti ( súrodenci ) 100,- Eur
2 deti od 7 do 10 rokov ( súrodenci ) 70,- Eur
deti do 6 rokov zdarma

Číslo účtu TK Púchov: Tatra Banka a.s. SK86 1100 0000 0026 2170 2055

Pri platbe uvádzať v kolónke variabilný symbol – svoje telefónne číslo !!!

V kolónke poznámka – členstvo, meno a priezvisko člena !!!

Členské poplatky je nutné uhradiť najneskôr do 30.4. – hranie na tenisových kurtoch je možné až po úhrade poplatkov !!!!