Prenájom dvorcov

prenájom dvorca pre  nečlenov klubu 6,- Eur / hod
prenájom dvorca pre nečlena klubu s členom klubu 3,- Eur / hod
prenájom celého areálu 120,- Eur / den

Pre rezerváciu dvorcov volajte 0914371131, 0903324334 alebo pošlite SMS v tvare "kurt číslo, dátum, čas" na 0948860260

Prenájom dvorcov nie je možný počas konania súťažných zápasov, turnajov a pevných termínov