Prípravka

Nábor po celý rok, informácie telefonicky u členov výboru TK - viď Kontakt