Tenisová hala

Na zimnú sezónu zabezpečujeme tréningy v spolupráci s Aqua Sport Púchov

za výhodných podmienok

Detaily ohľadom rezervácie tréningov poskytnú členovia výboru TK - viď kontakt