Tenisová hala

Na zimnú sezónu zabezpečujeme tréningy v spolupráci s STC Púchov

za výhodných podmienok

Rezervácia haly STC Púchov na tel.: 042 /299  90 02